AKUPUNKTUR I KINA

AKUPUNKTUR I KINA:

 

 

Utbildning

I Kina delas läkarutbildningen in i två olika typer som traditonell kinesisk medicin(TKM) läkarutbildning och västmedicinsk läkarutbildning. TKM läkarutbildningen som består av fem års grundutbildning, tre års mastersutbildning och tre års doktorandutbildning är parallell med den västerländska läkarutbildningen. I TKM (inklusive akupunktur) kandidatexamen är västmedicinsk kurser som anatomi, fysiologi, patologi, internmedicin, kirurgi, gynekologi, barnläkare och dermatologi obligatoriska för TCM studenter.

 

 

 

Läkarcertifikat

Enligt kinesisk lag måste en person som arbetar med akupunkturbehandlingar ha ett läkarcertifikat för att arbeta efter avslutad grundutbildning.

 

 

 

 

Akupunktur på sjukhus

 

De flesta sjukhus har specialiserade akupunkturavdelningar och öppenvårdsavdelningar. Läkare använder både traditionell kinesisk medicin och västerländska undersökningsresultat för att ställa diagnos och använder akupunktur för att behandla olika sjukdomar.

AKUPUNKTUR I SVERIGE:

 

I Sverige är akupunktur och traditionell kinesisk medicin fortfarande omgiven av lite mysterium och okänt för de flesta.

 

Många har provat akupunktur - ofta som en sista möjlighet efter att ha gått igenom det svenska medicinska systemet och andra alternativa behandlingar utan framgång.

 

Det är en fel inställning att betrakta akupunktur som en sista utväg - i själva verket kan akupunktur åtgärda akuta sjukdomar och förebygga livsstilssjukdomar såväl som kroniska sjukdomar (smärta etc.)

 

 

Det finns ingen officiell kontroll över akupunkturkliniker i Sverige. Det innebär att alla kan öppna en klinik och behandla patienter. Detta har bidragit till att ge ett felaktigt intryck av akupunktur, som faktiskt är en vetenskap på hög nivå.

 

 

Akupunktur är inte farlig när den utförs professionellt och fysiskt korrekt. Detta innebär att terapeuten behöver kunskap om bland annat kroppens anatomi och sjukdomar och att de förstår vad sjukdomarna medför.