BEHANDLINGAR


TCM

BEHANDLINGAR


Akupunktur


Akupunktur används för att stimulera specifika punkter för aktivering av meridianer och blodkärl som leder fram till bättre balans och energifördelning i kroppen.Moxibustion


Moxan kan på så sätt stimulera meridianer under en längre period för att aktivera ökad blodgenomströmning, avstyra långvarig frusenhet i kroppen, samt stärka vitalitet.


Huvudakupressur


Huvudakupressurmassage kan effektivt slappna av nerverna och snabbt lindra migrän och huvudvärk.Koppning


Detta påverkar i sin tur meridianer och blodkärl, vilket främjar ökad blodcirkulation i muskler och hud.
Skrapterapi


Skrapterapi ger bättre cirkulation genom ökad syre- och blodtillförsel.
Fotbadsterapi

I ett fotbad med medicinska ingredienser utvalda beroende på hälsotillståndet hos patienten och utgör en kompletterande läkande effekt på tillstånd som uppstått på grund av faktorer som högt blodtryck.